Drcené kamenivo

Dodávané kamenivo:

  • kačírek frakce 16/32, 8/16 a 4/8,
  • štěrk frakce 0/32, 4/8, 8/16 a 11/22 
  • písek kopaný, písek labský